Dzień dobry!

Jesteśmy grupą zapaleńców, która chce żyć w pięknej i przyjemnej Bydgoszczy. Chcemy być głosem tych, którzy w naszym kochanym mieście są pomijani, ignorowani i spychani na ostatnie miejsce – codziennych użytkowników ulic i placów – pieszych.

Zapraszamy na spotkania

Spotkania stowarzyszenia odbywają się obecnie online – zapraszamy! Napisz do nas po linka na adres: rzecznik@piesi.bydgoszcz.pl

Nasze najnowsze działania

Rozpoczynamy cykl wpisów na temat planowanej przez urzędników ulicy Nowomazowieckiej. Co to za ulica? Dlaczego chce jej Urząd Miasta? Dlaczego naszym zdaniem to bardzo zły pomysł? Na te pytania ...

Zajrzyj na naszego Facebooka

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Sprzeciw wobec spalarni ze strony organizacji zrzeszonych w Bydgoskiej Federacji Ruchów Miejskich, której jesteśmy członkiemWniosek ze sprzeciwem wobec planów budowy spalarni niebezpiecznych odpadów w Bydgoszczy złożony w ramach Bydgoskiej Federacji Ruchów Miejskich, której jesteśmy częścią! Pamiętaj, konsultacje trwają do jutra, 12 czerwca! Wnioski i uwagi można wysyłać do Wydziału Zintegrowanego Rozwoju na adres mailowy wzr@um.bydgoszcz.pl Treść wniosku dostępna tutaj: ruchymiejskie.bydgoszcz.pl/2021/06/11/stanowisko-federacji-w-sprawie-budowy-spalarni-niebezpieczn... ... See MoreSee Less

Opublikowano 11-06-2021, 14:44
Sprzeciw wobec spalarni ze strony organizacji zrzeszonych w Bydgoskiej Federacji Ruchów Miejskich, której jesteśmy członkiem

Dajmy czerwone światło dla budowy spalarni niebezpiecznych odpadów w granicach miasta! Napisz sprzeciw - tylko do jutra, 11 czerwca! ☢🛑Razem powstrzymajmy budowę drugiej co do wielkości spalarni niebezpiecznych odpadów w Polsce, tutaj w Bydgoszczy, 1200 metrów od blokowisk. Drukujcie, podpisujcie, skanujcie i wysyłajcie mailem na adres wzr@um.bydgoszcz.pl Tylko masowy sprzeciw mieszkańców może powstrzymać inwestycję. Wniosek od RO Kapuściska poniżej:
……………………..... ………………………..
Imię i nazwisko data
Urząd Miasta Bydgoszcz
Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska
ul. Grudziądzka 9-15 budynek C pok 206 85-130 Bydgoszcz
wzr@um.bydgoszcz.pl

Sprzeciw
wobec zamiaru budowy spalarni odpadów niebezpiecznych

W związku z zawiadomieniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 maja 2021 r., składam uwagi
i wnioski do postępowania dotyczącego oceny oddziaływania na środowisko budowy spalarni odpadów niebezpiecznych w Bydgoszczy na działce nr 7/366 obręb 132 przez firmę Eneris Eco.

Planowana spalarnia odpadów niebezpiecznych w wielu elementach jest niezgodna z planem zagospodarowania przestrzennego Łęgnowo-Park Technologiczny. W szczególności z paragrafem 9
punkt 3: „obowiązuje zasada stosowania nowoczesnych technologii, charakteryzujących się niskimi uciążliwościami dla środowiska”, paragrafem 9 punkt 4: „obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji powodujących uciążliwości dla osiedli mieszkaniowych znajdujących się w sąsiedztwie planu”, paragrafem 9 punkt 5: „obowiązuje zakaz składowania wszelkich odpadów, które nie są wykorzystywane powtórnie w procesach technologicznych zakładów znajdujących się w obszarze planu, lub zawierają substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska”, paragrafem 9 punkt 7: „obowiązuje zasada ograniczania ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz skutków dla ludzi i środowiska, zgodnie z przepisami odrębnymi”.

W mojej ocenie zlokalizowanie tak znacząco oddziałującej na środowisko spalarni w odległości zaledwie kilometra od bloków osiedla Kapuściska wpłynie negatywnie na stan powietrza, które już teraz z powodu spalarni odpadów komunalnych, elektrociepłowni i wielu innych uciążliwych zakładów w tej okolicy jest mocno zanieczyszczone. Zlokalizowanie w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla spalarni odpadów niebezpiecznych spowoduje spadek wartości nieruchomości na terenie osiedla Kapuściska, a także prawdopodobnie na terenie Glinek i Łęgnowa.

Duże zagrożenie dla zdrowia i komfortu mieszkańców jest również związane z transportem tych blisko
30 tysięcy ton odpadów niebezpiecznych. W dokumentacji nie przedstawiono dokładnych tras, jakimi ten transport będzie przebiegał, więc można zakładać, że część jego będzie prowadzona ulicami osiedla Kapuściska – np. ulicami Chemiczną czy Wojska Polskiego.

W dokumentacji wymieniono kilkaset rodzajów odpadów niebezpiecznych, które mają być utylizowane
w spalarni. Nie wyjaśniono jednak jak na podstawie tego szerokiego katalogu obliczono średnią emisję. Wydaje się czymś absurdalnym, że spalenie 28 tysięcy ton przykładowo korka będzie oddziaływać
na środowisko tak samo, jak spalenie 28 tysięcy ton osadów zawierających rtęć, odpadów zawierających arsen, tlenków metali zawierających metale ciężkie czy odpadów zawierających niebezpieczne siarczki.

W raporcie o oddziaływaniu spalarni na środowisko można przeczytać, że według danych z 2019 roku
na wskazanym terenie występuje wysokie stężenie wielu zanieczyszczeń, a poziom pyłu zawieszonego PM 2,5 stanowi już teraz 85% dopuszczalnego limitu. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że przy tak wysokim poziomie tła, po budowie planowanej instalacji będzie dochodziło do przekroczeń dopuszczalnych poziomów limitów, co będzie miało poważny wpływ na zdrowie nie tylko mieszkańców, ale także pracowników firm działających na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

Ponadto na tym terenie działa już spalarnia odpadów niebezpiecznych bazująca na instalacji jeszcze
z czasów Zachemu (która według informacji przekazanych w czasie majowej sesji Rady Miasta
– złożyła wniosek o zwiększenie swej rocznej mocy przerobowej o koło 30% do poziomu 10,5 tysiąca ton). Często można obserwować czarny, gryzący i śmierdzący dym wydobywający się z niej, który dociera nawet na osiedle Kapuściska. W internecie pojawiają się relacje pracowników firmy MD Proeco mówiące
o licznych nieprawidłowościach towarzyszących procesowi spalania, w tym częstych awariach, wypadkach czy wylewaniu odpadów niebezpiecznych na terenie zakładu. Istnieje obawa, że nowa instalacja prowadzona przez tę samą firmę będzie działała w podobny sposób, tylko na znacznie większą skalę. Istnieje też obawa, że skoro miejskie organy kontrolne nie radzą sobie z niewielką instalacją, co do której już organoleptycznie można stwierdzić, że nie wszystko działa tam prawidłowo, to jak te same organy kontrolne zadbają o prawidłowość procesu spalania w dużo większej instalacji?

Na koniec warto wspomnieć, że w czasie spotkania z mieszkańcami osiedla Kapuściska, gdy Prezydent Rafał Bruski przekonywał mieszkańców do zalet miejskiej spalarni Pro Natury, z jego ust padły zapewnienia o tym, że nigdy nie zgodzi się, aby na terenie Parku Przemysłowego oraz dawnego Zachemu,
powstał jakikolwiek nowy obiekt, który prowadziłby uciążliwą dla mieszkańców działalność.
A takim niewątpliwie będzie spalarnia odpadów niebezpiecznych i to tak duża. Miałby to być bowiem drugi największy tego rodzaju obiekt w całej Polsce. Dodatkowo stan taki byłby zaprzeczeniem idei dążenia
do życia w środowisku wolnym od skażeń i sprzeczny z art. 13 dyrektywy CAFE (dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z 21 maja 2008 r w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza
dla Europy.

Powyższe względy nie były brane pod uwagę w planowanej inwestycji spalarni odpadów niebezpiecznych, stąd też składany sprzeciw jest całkowicie uzasadniony i uwzględniony w rozpatrywaniu oceny wpływu spalarni na środowisko.

Z poważaniem
... See MoreSee Less

Opublikowano 10-06-2021, 6:40
Dajmy czerwone światło dla budowy spalarni niebezpiecznych odpadów w granicach miasta! Napisz sprzeciw - tylko do jutra, 11 czerwca! ☢🛑

Comment on Facebook

Grupa Kongres Ruchów Miejskich podpowiada: "W Polsce proponowanych jest obecnie 108 spalarni odpadów komunalnych i RDF - od małych pipidów, aż do większych miast, w których planowane są na dwie duże spalarnie. Polecamy bezpłatny webinar organizowany przez doświadczonych Brytyjczyków o wpływie spalarni odpadów na zdrowie, 15 czerwca, godz. 20:30–22:00 (rejestracja)" - www.eventbrite.co.uk/e/health-and-air-quality-impacts-of-pollution-from-waste-incinerators-ticket...

No dobra ale tak dopytam… jak nie spalarnie to co? Jest jakas alternatywa dla wysypisk?

To już dziś! 🙂Od jutra wchodzą w życie długo oczekiwane zmiany na polskich drogach 🙂 ... See MoreSee Less

Opublikowano 01-06-2021, 9:39
To już dziś! :)

Nareszcie‼️

Po wielu latach starań o poprawę bezpieczeństwa pieszych w końcu się doczekaliśmy nowelizacji przepisów o prawie drogowym.

🚶👩‍🦯👩‍🦽Od 1 czerwca 2021 roku:

Pieszy znajdujący się już na przejściu będzie miał pierwszeństwo przed każdym pojazdem, a pieszy dopiero na nie wchodzący ma pierwszeństwo przed każdym pojazdem z wyjątkiem tramwaju.

Zasada, że pieszy ma pierwszeństwo jeszcze przed wejściem na przejście, obowiązuje w większości państw Europy Zachodniej m.in. w krajach skandynawskich, Francji, Belgii, Holandii, Szwajcarii, Austrii czy Niemczech. We wszystkich państwach, w których zostało wprowadzone to prawo liczba wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych zmniejszyła się. ów

ch
.
ie

Społeczny
... See MoreSee Less

Opublikowano 31-05-2021, 23:39
Nareszcie‼️
Po wielu latach starań o poprawę bezpieczeństwa pieszych w końcu się doczekaliśmy nowelizacji przepisów o prawie drogowym.
🚶👩‍🦯👩‍🦽Od 1 czerwca 2021 roku:
Pieszy znajdujący się już na przejściu będzie miał pierwszeństwo przed każdym pojazdem, a pieszy dopiero na nie wchodzący ma pierwszeństwo przed każdym pojazdem z wyjątkiem tramwaju.
Zasada, że pieszy ma pierwszeństwo jeszcze przed wejściem na przejście, obowiązuje w większości państw Europy Zachodniej m.in. w krajach skandynawskich, Francji, Belgii, Holandii, Szwajcarii, Austrii czy Niemczech. We wszystkich państwach, w których zostało wprowadzone to prawo liczba wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych zmniejszyła się. #ChodziOżycie
Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy
Piesza Polska
Piesza Bydgoszcz

Comment on Facebook

Szkoda tylko, że idąc dziś z dzieckiem do lekarza, tylko na 1 z 4 przejść dla pieszych faktycznie ustąpiono nam pierwszeństwa 🙁

Przypominamy! Ważne zmiany na drogach już od jutra!Przypominamy, że od jutra (1 czerwca) wchodzą w życie zmiany w prawie drogowym.

- piesi będą mieli bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdami już w chwili wchodzenia na przejście (wyjątek stanowią tramwaje)

- zabrania się pieszym korzystania z telefonu lub innego urządzenia ograniczającego obserwację w czasie przechodzenia przez przejście.

- w terenie zabudowany całą dobę obowiązywać będzie ograniczenie do 50km/h.

- na drogach szybkiego ruchu zakaz jazdy "na zderzak" .
... See MoreSee Less

Opublikowano 31-05-2021, 9:16
Przypominamy! Ważne zmiany na drogach już od jutra!

Comment on Facebook

To bezwzględne, to nie do końca. Piesi też mają swoje obowiązki. Ale na szczęście kierujący samochodem mają już bezwzględny obowiązek udzielenia pierwdzenastwa wchodzącym na przejście pieszym.

Super, w znaczący sposób poprawi to bezpieczeństwo na drogach. I piszę to jako kierowca.

A jeśli ktoś się interesuje nowoczesnym miastem, to tu jest program wydarzenia o nowej Krajowej Polityce Miejskiej (7-8 czerwca), a tam m.in. moduł "Transport i mobilność miejska", z bydgoskimi wątkami 😉
kongres.miasta.pl/wp-content/uploads/2021/05/kongres-program.pdf
... See MoreSee Less

Opublikowano 27-05-2021, 17:52
A jeśli ktoś się interesuje nowoczesnym miastem, to tu jest program wydarzenia o nowej Krajowej Polityce Miejskiej (7-8 czerwca), a tam m.in. moduł Transport i mobilność miejska, z bydgoskimi wątkami ;)
https://kongres.miasta.pl/wp-content/uploads/2021/05/kongres-program.pdf
Load more

DLACZEGO DZIAŁAMY?

CHODNIKI WOLNE OD SAMOCHODÓW

Więcej miejsca dla pieszych, łatwiejszy spacer z wózkiem, psem, małymi dziećmi.


WIZJA ZERO

Dobrze zaprojektowane miasto to mniej zabitych na drogach.

INFRASTRUKTURA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM

Dobrze zaprojektowane miasto to mniej zabitych na drogach.

PRZYGLĄDAMY SIĘ DZIAŁANIOM WŁADZ

Uczestniczymy w konsultacjach, składamy wnioski i skargi, korzystamy z informacji publicznej.

Katalog dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszej

Katalog zawiera cały wachlarz propozycji usprawnień infrastruktury pieszej, stosowanych już w wielu miastach w Polsce i na świecie. Władze Miasta Bydgoszczy zobowiązały się do stosowania Katalogu przez jednostki miejskie w zakresie projektowania i uzgodnień inwestycji drogowych.

POLITYKA „VISION ZERO”

To zero ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w wypadkach samochodowych w Bydgoszczy do 2030 roku. By zrealizować tę wizję, 24 lipca 2018r. Prezydent Miasta Bydgoszczy powołał Zespół do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego miasta Bydgoszczy.